แต่ ‌‌”รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองหมายความว่าอย่างไร‌‌” ใช่แล้ว มันทำให้เรานึกถึงเรื่องราวของชาวสะมาเรีย

แต่ ‌‌"รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองหมายความว่าอย่างไร‌‌” ใช่แล้ว มันทำให้เรานึกถึงเรื่องราวของชาวสะมาเรีย

ผู้ใจดีที่ช่วยชายที่ต้องการความช่วยเหลือ และแน่นอนว่าเราควรช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของคนรอบข้าง . และนอกเหนือจากการช่วยเหลือผู้คนในเรื่องความต้องการทางโลกแล้ว เราได้รับเรียกให้ทำมากกว่านี้ ใน Review & Herald วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1884 Ellen White เขียนว่า ‌‌”พี่น้องที่รัก เมื่อคุณได้รับจิตวิญญาณของมิชชันนารี เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง คุณจะไม่พอใจที่เห็นวิญญาณกำลังจะตาย รอบตัวคุณโดยไม่ทำสุดความสามารถเพื่อช่วยพวกเขา”

พี่น้องทั้งหลาย ท่านนึกภาพออกไหมว่าเราจะสร้างผลกระทบ

ในปีใหม่นี้ได้อย่างไรหากเราแต่ละคนทูลขอให้พระเจ้าทรงเติมเราด้วยพระวิญญาณผู้สอนศาสนาเพื่อช่วยเรากอบกู้จิตวิญญาณให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับอาณาจักรนี้

เราจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร? เศคาริยาห์ 4:6 บอกเราว่า ‌‌”ไม่ใช่ด้วยกำลังหรือด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา” พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้

เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับทุกคนที่จะเห็นว่าในแต่ละวันที่ผ่านไป โลกนี้กำลังดำดิ่งสู่ความไม่แน่นอนและความโกลาหลมากขึ้น แม้แต่ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็รู้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ผู้คนกำลังมองหาคำตอบ พวกเขากำลังมองหาบางสิ่งหรือใครบางคนที่พวกเขาพึ่งพาได้ พวกเขากำลังมองหาความจริง

พี่ชาย น้องสาวของฉัน คุณและฉันถูกเรียกว่า ‌‌”สำหรับเวลาเช่นนี้‌‌” ถึงเวลาแล้วที่จะแสดงความรักต่อเพื่อนบ้านของเราโดยการประกาศข้อความสุดท้ายแห่งความรักของพระองค์ต่อโลกโดยพระคุณของพระเจ้า ข่าวสารของทูตสวรรค์สามองค์—ประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นนิรันดร์ นมัสการพระเจ้าในฐานะผู้สร้างของเรา และตระหนักว่าเวลาแห่งการพิพากษาของพระองค์มาถึงแล้ว เราต้องเชื้อเชิญให้ทุกคนออกมาจากบาบิโลน และรับตราประทับของพระเจ้า แทนที่จะเป็นเครื่องหมายที่น่ากลัวของสัตว์ร้าย

เมื่อปีใหม่เริ่มต้นขึ้น โดยพระคุณและเดชานุภาพของพระเจ้า

 คุณเต็มใจที่จะแสดงความรักต่อผู้อื่นด้วยการออกไปทั่วโลกเพื่อพระองค์หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้น ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านยืนทุกที่ที่ท่านอยู่ในขณะนี้ขณะที่เราสวดอ้อนวอนด้วยกัน

พระบิดาในสวรรค์ โปรดเสด็จมาใกล้เราแต่ละคนเมื่อเราเข้าสู่ปีใหม่ เราไม่รู้แน่ชัดว่าปีใหม่นี้จะนำมาซึ่งอะไร แต่เรารู้ว่าถ้าเราพึ่งพาคุณอย่างเต็มที่ คุณจะพาเราผ่านไปได้ คุณจะแนะนำขั้นตอนของเรา คุณจะเปิดเส้นทางข้างหน้าเรา ไม่ใช่แค่เพื่อรักษาตัวเอง แต่เพื่อแบ่งปันกับผู้อื่นถึงความรักของพระคริสต์และความหวังที่พบใน Three Angels Messages ซึ่งชี้ให้ผู้คนกลับไปสู่การนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริง ขอทรงช่วยเราในทางปฏิบัติ เมื่อเราเดินเข้าไปในปีใหม่นี้เพื่อพึ่งพาพระองค์อย่างเต็มที่ และแบ่งปันข่าวสารอันมีค่าของพระองค์ที่ให้กำลังใจแก่คนรอบข้าง โดยบอกพวกเขาว่าพระเยซูกำลังจะเสด็จมาในเร็วๆ นี้ ขอบคุณที่รับฟังเราและอวยพรเราในตอนนี้ ขณะที่เราก้าวเข้าสู่ศักยภาพและความเป็นไปได้ของปีใหม่นี้ ด้วยอำนาจของคุณ เราขอในนามพระเยซู อาเมน

Credit : https://heylink.me/slotsod777
https://heylink.me/slotsod
https://heylink.me/Ufabet-band
https://heylink.me/hob168
https://heylink.me/baccarat666
https://heylink.me/Ufabet666win
https://heylink.me/pokdeng-666
https://heylink.me/hilo-666
https://heylink.me/dummy-666
https://heylink.me/namtao-666
https://heylink.me/gaogae-666
https://heylink.me/666slotclub